Grădiniţa noastră


După cum probabil cunoaşteţi, Şcoala Petre Ghelmez cuprinde în oferta educaţională şi componenta dedicată preşcolarilor prin existenţa şi managementul grădiniţei ce aparţine de şcoala noastră.

Tipul instituţiei este grădiniţă de copii cu program normal, sediul acesteia fiind la adresa Bd. Basarabia nr. 160 din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. Mai jos şi detalii despre locaţie.

image

Grădiniţa are o capacitate de 6 săli de curs, fiind dotată cu holuri, vestiare şi toalete. Numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare este de 120, organizat în total în 6 grupe, repartizate astfel:

– 2 grupe mici, în total 50 de locuri, unde pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 3 ani până la data de 01.09.2014

– 2 grupe mjlocii, în total 50 de locuri, unde pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 4 ani până la data de 01.09.2014

– 2 grupe mari, în total 50 de locuri, unde pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 5 ani până la data de 01.09.2014

Există multiple activităţi opţionale la dispoziţia copiilor, destinate stimulării cognitive şi educaţiei lor timpurii. Se organizează cursuri de limba engleză, dansuri moderne şi/sau educaţie muzicală.

Reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar următor, s-a realizat astfel:

În perioada 31 martie – 17 aprilie 2014, în fiecare zi în intervalul orar 8:00- 12:30. Reînscrierea s-a realizat prin depunerea unei cereri tip la educatorul grupei în care este înscris copilul în acest an școlar.

Cererile au fost înregistrate zilnic la secretariatul unității de catre educatorul care le-a primit. Situaţia reînscrierilor este mai jos:

situatie reinscrieri

Înscrierea copiilor nou veniţi care nu au fost înscrişi în anul școlar 2013-2014 se va face după următorul calendar:

 • 28 aprilie-30 mai 2014- etapa I de înscriere
 • 06 iunie – Afișarea locurilor rămase libere
 • 09 iunie – 04 iulie – etapa a II-a de înscriere
 • 10 iulie – afișarea locurilor rămase libere
 • înscrierile pot continua pâna pe data de 14 iulie, pe locurile rămase disponibile.

*după data de 14 iulie, copiii care nu au fost înscrisi sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere , precum și copiii care împlinesc 3 ani în perioada 01.09.2014-31.12.2014, vor fi admiși în ordinea descrescătoare a vârstei, pe locurile disponibile.

Ocuparea locurilor libere după etapa de reînscriere se va face astfel:

 • în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mica (copii de 3 ani);
 • în limita locurilor libere și, dacă e cazul, în baza criteriilor generale şi specifice de departajare.

Criteriile generale de departajare:

 • există probleme medicale; va trebui prezentat certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap 
 • copilul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial (situaţie dovedită pe bază de documente precum certificate de deces sau documente emise de către autorităţile tutelare) 
 • copilul este orfan de un părinte (situaţie dovedită pe baza certificatului de deces)
 • frate/soră înmatriculată la unitatea de învăţământ la care se doreşte înscrierea, pe baza adeverinţei eliberate de unitatea şcolară la care este înscris(ă) fratele/sora

Criterii specifice de departajare:

 • părintele/tutorele este unic întreţinător al copilului (familie monoparentală), pe baza hotărârii de divorţ sau a documentelor care atestă că bunicii/alte rude sunt tutorii copilului;
 • domiciliul părinţilor se află în apropierea unităţii şcolare, pe baza copiei după CI sau alt document care atestă domiciliul părinţilor
 • bunicii locuiesc în circumscripția școlară;
 • copilul frecventează cursurile cluburilor sportive care își desfășoară activitatea în sala de sport a şcolii, pe baza unui document eliberat de către cluburile sportive, care atestă acest lucru.

Documentele necesare înscrierii copiilor în grădiniţă:

 • fişă de înscriere tip, o puteţi descărca de aici
 • copie a certificatului de naştere a copilului
 • copii acte identitate părinţi 
 • documente care să justifice încadrarea într-un criteriu general sau specific, dacă este cazul
 • adeverinţă/fişă medicală eliberată de medicul de familie cu vaccinurile şi istoricul medical al copilului

Mai jos, o galerie foto cu ce îi aşteaptă pe prichindei în grădiniţă. Le urăm de pe acum bun venit!

IMG_5309IMG_5310IMG_5311IMG_5314IMG_5317IMG_5319IMG_5323IMG_5324IMG_5325IMG_5328IMG_5330IMG_5332IMG_5333IMG_5400IMG_5403IMG_5404IMG_5405IMG_5411IMG_5413IMG_5416IMG_5418IMG_5419IMG_5422IMG_5424IMG_5427IMG_5428IMG_5432IMG_5434IMG_5437IMG_5441IMG_5444IMG_5484IMG_5486IMG_5487IMG_5490IMG_5499IMG_5500IMG_5502IMG_5507IMG_5508IMG_5510IMG_5514IMG_5517IMG_5520IMG_5528IMG_5531IMG_5532IMG_5535