Şedinţa comitetului de părinţi


Marţi, 24.02.2015, la ora 18:00, va avea loc şedinţa comitetului de părinţi la care vor participa în principal preşedinţii comitetelor de părinţi de la clasele din ciclul primar şi ciclul gimnazial.

Ordinea de zi

Prezentarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Gimnaziale Petre Ghelmez, aprobat în şedinţa CA din data de 13.02.2015.

Numirea reprezentanţilor din rândul părinţilor în comisiile funcţionale ale şcolii:

  • Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)
  • Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar
  • Comisia pentru proiecte şi programe educative
  • Comisia pentru promovarea imaginii şcolii

Sponsorizare Kaufland (laborator informatic dotat cu 30 de PC-uri noi). Potenţial aplicaţii Google la clasă şi în şcoală

Cursuri gratuite de programare de la 1 martie în şcoală pentru ciclul primar şi separat pentru ciclul gimnazial

Newsletter-ul Ghelmez: De ce? Pentru cine? Când?

Site-ul şcolii: potenţial, dezvoltare, oportunităţi