afis festivitate deschidere

 

Protectia datelor inv gimnazial

 

Aptitudini și calităţi

Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să îşi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

Cultură

Şcoala noastră îşi propune să dezvolte o cultură organizaţională de tip reţea care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de către educatori, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un climat educativ de învăţare.

Tehnologie pentru integrare

Învăţarea trebuie să treacă de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe care să îi ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare.

Învăţarea centrată pe elev

Învăţarea va fi centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-ul trebuie să se axeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea Internetului, educaţie ecologică, etc.).

Parteneriat cu comunitatea locală

Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antrepenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase şi ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca un bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană.

Scurt istoric

Începând cu anul 2004, şcoala 58 a început să poarte numele poetului Petre Ghelmez. În timpul vieţii, poetul, prieten de familie cu dl. profesor de Limba şi Literatura Română Petre Nicolescu, membru al corpului profesoral al şcolii, a participat la numeroase activităţi organizate de Cenaclul “Mărţişor” din şcoala noastră, cenaclu format din elevii şcolii pasionaţi de literatură şi coordonat de dl. prof. Nicolescu.

Deoarece 2 martie este data naşterii poetului Petre Ghelmez, iar data de 9 martie este data trecerii sale în nefiinţă, în şcoală se desfăşoară an de an între aceste zile de început de primăvară “Săptămâna Culturală Petre Ghelmez”, cu scopul de a familiariza elevii şcolii cu opera şi personalitatea poetului. În aceste zile sunt organizate evenimente festive, spectacole cu elevii talentaţi, recitaluri de poezii sau scenete.