Resurse materiale


Şcoala gimnazială „Petre Ghelmez” dispune de o bogată bază materială:

 • Săli de clasă
 • Laboratoare: fizică, chimie, biologie.
 • Cabinete: limba romană, matematică, istorie, geografie, desen, muzică – dotat cu pianină, religie – dotat cu radiocasetofon, informatică – dotat cu tablă interactivă si soft AeL;
 • Cabinet consiliere şi orientare şcolară;
 • 2 cabinete logopedie;
 • Cabinet medical;
 • Bibliotecă – cu peste 25.000 de volume, dotată cu calculator conectat la internet şi imprimantă;
 • Sală de sport;
 • Sală de festivităţi – polifuncţională, cu sonorizare;
 • Terenuri de sport: baschet, volei, fotbal;
 • Secretariat, dotat cu 3 calculatoare, imprimantă, xerox, scanner, fax;
 • Cabinet direcţiune dotat cu TV, calculator conectat la internet, multifuncțional;
 • Camere video de supraveghere.