Asociația de sprijin


In_sprijinul_Scolii_high
 

Datele Asociației

Sediu: București,  Str. Pescărușului  nr. 124,  sector 2, corp C1, etaj 2, sala 6, Cod fiscal: 31147347, Conturi bancare pentru donații și contribuții:

RO03CECEB20430RON3399238 deschis la: CEC Bank – Agentia Diham – Bulevardul Basarabia, nr. 55, bl. M21, parter, sector 2

Președinte: Florin Pop, tel. 0723243958, florin.pop@scoalapetreghelmez.ro
Cenzor și contabil: dna Fani Pârleci, tel. 0722507647, toracont@gmail.com
Susținerea financiară
Pentru a redirecționa 2% din impozitul pe venit, vizitați pagina cu instrucțiuni și formulare personalizate.

Statutul Asociației

Statutul asociației este disponibil aici.

Scopuri

Scopul principal al Asociației este sprijinirea unității de învățământ, Școala Nr. 58 Petre Ghelmez, din București, în activitatea de educare, instruire formare, îndrumare și supraveghere a elevilor acestei școli, și implicarea în activitățile de îmbunătățire, modernizare și întreținere a bazei materiale a școlii, implicarea în activități extrașcolare

 1. Susținerea, modernizarea, eficientizarea, creșterea eficacității și calității precum și îmbunătățirea continuă a învățământului, în concordanta cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, în interesul copiilor din scoală.

 2. Susținerea și promovarea intereselor copiilor și părinților din Școala Nr. 58 Petre Ghelmez în relațiile cu profesorii și conducerea școlii

Obiective

Asociatia parintilor si profesorilor are ca obiective susținerea unității de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesionala, de integrare socială a elevilor;

 1. Implicarea în procesul de învățământ, sprijinind material unitatea școlară în dotarea cu material didactic și procurarea de servicii și facilități necesare activităților educative;

 2. Sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare inclusiv prin retribuirea unor profesori/educatori/formatori pentru studierea/aprofundarea unor discipline incluse în programa școlară la cererea părinților copiilor din Școala Nr. 58 Petre Ghelmez;

 3. Realizarea unei pagini web personalizate a Școlii Nr. 58 Petre Ghelmez, și comunicarea informațiilor de interes pentru părinți și profesori prin intermediul grupului de discuții

 4. Identificarea și atragerea de surse de finanțare extrabugetare și implicarea directă în îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea bazei materiale a scolii;

 5. Sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitățile de învățământ și instituțiile cu rol educativ pe plan intern și internațional;

 6. Susținerea conducerii școlii în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții pe teme educaționale;

 7. Facilitarea organizării de activități opționale: limbi străine, dans, calculator, karate, etc. cu agrementul conducerii școlii, în perimetrul școlii sau în afara acesteia.

 8. Acordarea de stimulente periodice și recompense elevilor;

 9. Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;

 10. Organizarea și finanțarea de excursii culturale, vizite tematice, competiții școlare,

 11. Sărbătorirea unor evenimente din viața școlii, cu participarea părinților elevilor.

 12. Sprijinirea școlii cu ocazia participării la concursuri inter-școli și la festivități școlare.

 13. Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor;

 14. Implicarea în îmbunătățirea calității vieții și confortului elevilor în școală prin procurarea de facilități sanitare și de igienă;

 15. Sprijinirea inițiativelor și proiectelor copiilor, părinților, și cadrelor didactice, mai cu seamă a acelor inițiative cu caracter practic-aplicativ ce valorifică pregătirea și inteligenta copiilor; protejarea tinerelor valori;

 16. Susținerea unor activități ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic și sportiv

 17. Gestionarea fondurilor provenite din cotizații, donații și alte surse

 18. Sprijinirea școlii în orice alte activități, la solicitarea acesteia.

 19. Prevenirea abandonului școlar prin derularea unor programe cu acest scop împreună cu profesorii școlii;

 20. Promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului și a dialogului social;

Prin scopurile și obiectivele sale, Asociația va promova valorile civice, ale democrației și ale statului de drept, principiile recunoscute internațional în materia dreptului familiei, precum și valorile și tradițiile universale ale familiei și ale profesiilor care implică lucrul cu copii.