Regulament de organizare şi funcţionare (R.O.F)


Puteți consulta Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Şcolii Gimnaziale „Petre Ghelmez”, în forma în care acesta a fost validat în şedinţa Consiliului Profesoral şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administrație: