Programul ”Şcoală după şcoală”


Şcoala Gimnazială “Petre Ghelmez” a iniţiat această ofertă educaţională având în vedere nevoile societăţii contemporane. Timpul afectat copiilor este din ce în ce mai redus, părinţii fiind ocupaţi întreaga zi.

Ţinând cont de cererea familiilor şi dorind să venim în sprijinul acestora, şcoala a oferit posibilitatea organizării programului “Şcoală după şcoală”, în cadrul căruia se urmăreşte educarea complexă a micului şcolar.

Obiectivul fundamental al acestei activităţi este formarea şi perfecţionarea personalităţii copilului: cultivarea unui stil de muncă consecvent, folosirea eficientă a timpului liber şi integrarea socială prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

Copiii beneficiază astfel de supravegherea cadrelor didactice, desfăşurând activităţi de pregătire a lecţiilor, cursuri de dans şi cursuri de limbi străine. Ei desfăşoară activităţi recreative în şcoală şi în afara acesteia.

IMPACT

Elevii sunt foarte entuziaşti în parcurgerea modulelor de pachete educaţionale propuse. Programul Școală după școală”oferă un cadru stimulativ de activităţi, elevii fiind implicaţi direct în actul învăţării şi al dezvoltării personale.

Număr de elevi înscriși este de aproximativ 75 elevi, organizați în jur de 10 grupe, cu 10 profesori din învățământul primar.

Susținător financiar: părinții a căror copii sunt înscriși în program și Asociației de Părinți și Profesori În Sprijinul Școlii Petre Ghelmez

Pregătirea lecţiilor:

 • Elevii sunt supravegheaţi de învăţători cu experienţă;
 • Se pune accent pe însuşirea tehnicilor de muncă independentã (copilul învaţă să înveţe);
 • Copiii efectuează şi exerciţii suplimentare, de aprofundare sau dezvoltare a cunoştinţelor.

Activităţi opţionale:

 • Limba engleză – Cambridge
 • Sport – baschet, fotbal

Copiii sunt organizaţi pe grupe de nivel. Activităţile se desfăşoară sub îndrumarea profesorilor de specialitate

Program reacreativ:

 • Jocuri interactive.
 • Activităţile recreative pot include: cântec, audiţii muzicale, vizionări de filme adecvate vârstei;
 • Activităţile sportive se desfăşoară în sala de sport sub supravegherea personalului didactic;
 • Se desfãşoară şi programe speciale: vizionarea unor piese de teatru pentru copii, întâlniri cu persoane de diverse profesii, serbări, aniversări.

Masa de prânz: ora 13:00 – 13:30. Masa de prânz se asigură de către fiecare copil sub formă de pachet individual/opțional firmă de catering.

Programul proiectului educațional este de luni până vineri între orele 12:00 – 17:00 şi cuprinde:

 • servicii de îngrijire a copilului (hrănire – pachet individual, securitate);
 • servicii alternative de educaţie prin asigurarea continuităţii educaţiei formale;
 • efectuarea temelor pentru acasă;
 • activităţi recreative, jocuri în aer liber;
 • baschet, fotbal (opțional);
 • curs de limba engleză – Cambridge (opțional).