Persoane fizice – redirecționați până la 3,5% din impozit


Orice contribuabil poate dispune direcționarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizație non-guvernamentală ‒ asociație, fundație etc. ‒ dorește (conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal). Practic, în acest fel, dumneavoastră transmiteți statului modul în care doriți să fie cheltuită o parte din impozitul dumneavoastră pe venit.

Important: Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație. Ea este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean în parte către entitatea dorită de acesta!

1. Descărcați și tipăriți formularul

Descărcați formularul potrivit precompletat* (de obicei se completează formularul 230 pentru anul 2017**) cu datele Asociaţiei de părinţi şi profesori „În sprijinul Școlii Petre Ghelmez”.

Pentru venituri obținute exclusiv din salariu

Descarcă formularul 230

*Completați cu datele personale numai unul din aceste formulare, în funcție de situația în care vă aflați.
**Anul precompletat în formular este 2018, deoarece ne referim la impozitul pe venit din anul financiar încheiat 2018.

2. Completați cu atenție, de mână, formularul

Pentru venituri obținute exclusiv din salariu, completați cu datele de identificare (pct. I) și semnătura. Restul rubricilor nu trebuiesc completate (se completează doar dacă este cazul). Citiți cu atenție instrucțiunile detaliate pentru completarea formularului 230.

Dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit, puteți lăsa căsuța necompletată. Conform art. 84, alin. 3 din Codul fiscal: „…Organul fiscal competent are obligația calculării, reținerii și virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat…”

3. Depuneți formularul

Legea vă permite depunerea formularului prin mai multe metode:

  • Direct la registratura organului fiscal, în cazul nostru la Școala Petre Ghelmez.
  • Prin Poșta Română, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu (potrivit legii este acceptată și adresa unde locuiește efectiv deponentul, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România).
  • La Administrația Finanțelor Publice corespunzătoare sursei de venit (de ex. adresa companiei / instituției angajatoare).

În primul caz se solicită un singur exemplar, în ultimele 2 cazuri, trebuie să completați 2 exemplare. Vă recomandăm pentru ușurință să depuneți formularul la secretariatul Școlii Petre Ghelmez.

sprijindoilasuta

Acest mecanism are o serie de avantaje pentru toate părţile implicate-cetăţeni, organizaţii şi stat:

  • este un mecanism democratic ce contribuie la transparenţa politicii fiscale şi bugetare
  • asistă organizaţiile neguvernamentale în eforturile lor de a soluţiona diferite probleme sociale
  • le permite cetăţenilor să contribuie la eforturile de a rezolva diferite probleme sociale fără a genera însă un cost suplimentar pentru aceştia
  • degrevează bugetul de stat având în vedere că serviciile oferite de organizaţiile neguvernamentale sunt în general de calitate bună şi eficiente din punct de vedere al costurilor deoarece organizaţiile neguvernamentale mobilizează resurse financiare din surse diverse şi multe implică munca voluntarilor
  • creează o legătura între stat, cetăţeni şi organizaţii contribuind astfel la dezvoltarea societăţii civile şi a capitalului social.