Oferta şcolii


Oferta curriculară urmăreşte în fiecare an școlar să folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor.

VIZIUNEA ȘCOLII

Promovarea unui model educaţional, bazat pe valori, care:

 • cultivă creativitatea
 • dezvoltă capacităţi de cunoaştere, motivaţionale şi acţionale
 • asigură cunoştinţe fundamentale
 • urmăreşte dezvoltarea propriei spiritualităţi şi a capacităţii de a-şi pune calităţile în slujba celorlalţi
 • creează premisele responsabilităţii cetăţeneşti
 • pune bazele formării personalităţii armonioase, autonome şi flexibile capabile de incluziune socială şi inserţie profesională.

MISIUNEA

Școala Gimnazială “Petre Ghelmez” asigură un climat optim pentru transmiterea științelor şi a modelelor moral-civice și culturale ce permit integrarea personalității umane în spațiul național și european. Îşi propune dezvoltarea maximă a potenţialului de cunoaştere al copiilor pentru a modela personalități armonioase, în care să sădim dragostea pentru bine, adevăr şi frumos, sentimentul apartenenței comunitare , importanța responsabilităților cetățenești.

Deviza noastră este “O şcoala pentru viitorul tău“.

Planul de școlarizare pentru fiecare an în parte poate fi consultat în secțiunea de înscrieri.

OFERTA EXTRACURRICULARĂ

Aceste activități se desfasoară în intervalul orar 12:00-16:00 și au acces doar elevii școlii.

 1. After School – 30 locuri – proiect social susținut de Primăria Sectorului 2, prioritate au elevii claselor pregătitoare-IV, ai căror părinți au venituri medii.
 2. Programul „Școală după școală” susţinut de Asociația ”În sprijinul Şcolii Gimnaziale Petre Ghelmez”, finanțat integral de părinții elevilor beneficiari – număr nelimitat de locuri.
 3. Cursuri de limba engleză susţinute de profesorii de la Cambridge Educational – parteneriat în cadrul Programului ”Școală după școală”, susţinut financiar integral de către părinții elevilor cursanți.

ACTIVITĂȚI SUSȚINUTE DE CLUBURILE SPORTIVE PRIVATE ÎN CADRUL ȘCOLII

Activitățile se desfașoară în timpul liber al elevilor şi sunt finanțate integral de către părinți sau susținătorii legali.

 1. Cursuri de GO – Clubul Sportiv Hikaru, nivel de pregătire ”începători/mediu/avansat”.
 2. Dans sportiv – Clubul sportiv BRAVO, nivel de pregătire ”începători/mediu/avansat”, se pot înscrie copiii cu vârste între 5-10 ani
 3. Dans sportiv – Clubul sportiv PHOENIX, nivel de pregătire mediu şi avansat
 4. Kick-box – Clubul Român Sport Kontact – K1, nivel de pregătire începători/mediu/avansat