After School


Program social susţinut de către primăria Sectorului 2. Avantaje

 • acces gratuit pentru copiii ai căror părinţi au venituri medii și au domiciliul sau reşedința în sectorul 2
 • 30 locuri gratuite pentru copiii dvs.
 • copiii sunt supravegheați și îndrumaţi de către un specialist, profesor psihopedagog angajat al Primăriei Sectorului 2

image                           image

Activități desfășurate

 • servicii alternative de educaţie prin asigurarea continuităţii educaţiei formale
 • efectuarea temelor pentru acasă
 • activităţi recreative, jocuri în aer liber
 • pictură
 • ora de muzică
 • pregătire suplimentară la limba engleză
 • activități cultural artistice
 • activități educative în afara școlii în cadrul programelor iniţiate de Primăria Sectorului 2