Initiațive – susținerea programului Școala după Școală


scoala-altfel

Programul Școala după Școală este parte din oferta educațională a Școlii Petre Ghelmez, și este sprijinit financiar printr-o inițiativă a Asociației de Părinți și Profesori, în conformitate cu Acordul cadru de parteneriat și susținere financiară din 15.09.2014

Conducerea Școlii girează profesional activitatea didactică și postulează criteriile de admitere în program, iar Asociația atrage și alocă resurse, angajează personal, susține financiar programul, în condițiile legii. Programul urmează procedura operațională aprobată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București  și are la bază prevederile Legii Educației naționale nr. 1/2011, și OMECTS 5349/2011.

În anul 2014-2015 un număr de 7 cadre didactice (doamnele Gheorghe Nicoleta, Tănăsescu Elena, Tudorie Doina, Măzăraru Elena, Miron Alina, Neagu Daniela,  Silivestru Ilona) au răspuns solicitărilor unor familii confruntate cu necesitatea de a-și încredința copiii, după orele de curs, unor persoane apte profesional să-i îndrume și să-i ajute la pregătirea temelor, până la ora la care părinții se întorc de la locurile de muncă și îi pot lua acasă.

Activitatea cadrelor ve fi remunerată în baza unor contracte încheiate cu Asociația, iar remunerațiile sunt în parte fixe, în parte variabile, în raport de volumul și intensitatea muncii depuse, în limita resurselor atrase de Asociație dedicate exclusiv acestei activități, cu precădere din partea familiilor direct interesate de participarea în acest program.

Asociația dă asigurări că nu alocă în program decât resurse atrase și expres direcționate în acest scop, din partea sponsorilor și donatorilor (prin contribuții regulate și microdonații, sub forma depunerilor de numerar sau a viramentelor în conturile curente: RO80BRDE445SV04001744450  deschis la: BRD-GSC – Agenția Dacia, Str Cihoschi, nr 2, sector 1, sau RO03CECEB20430RON3399238 deschis la CEC Bank – Agentia Diham – Bulevardul Basarabia, nr. 55, bl. M21, parter – codul fiscal al asociației este: 31147347).

Serviciul Asociației rămâne benevol, unilateral și non-profit, la fel ca și contribuțiile și microdonațiile familiilor interesate, însă în mod evident, programul nu va putea fi susținut fără ca Asociația însăși să primească constant sprijin!

Parteneriatul Școală Asociație pune la dispoziția părinților interesați:

Formularul și contractul se depun semnate la secretariatul școlii, inclusiv via email la adresa secretariat@scoalapetreghelmez.ro

Efortul financiar ce trebuie susținut prin intermediul Asociației se ridică pentru luna septembrie 2014 (7 zile) la 3500 lei, iar pentru luna octombrie 2014 (23 de zile) la 12000 lei, conform primelor estimări, înscrierile în program aflându-se în derulare. Necesarul de susținere va fi comunicat lunar sau periodic, global pentru întregul Program, prin intermediul acestei pagini, și în privat, celor direct interesați, particularizat pe grupe în funcție de specificul și necesitățile fiecăreia.

Ne dorim ca părinții ce beneficiază de acest program să constituie nucleul dur de susținători ai Asociației, aceștia fiind cu prioritate invitați să se implice și în derularea altor programe, ce vor benefica de alocări distincte, în scopul creșterii confortului general în școală, în avantajul tuturor elevilor. Sunteți invitați să rămâneți în legătură cu școala și cu asociația prin intermediul acestei paginii, a grupului de discuții “Comitetul de parinti Scoala Petre Ghelmez” și a paginii de facebook.