Concursul național de geografie ”TERRA” – București, Etapa județeană/sectoare


În data de 9 Aprilie 2022 a avut loc concursul național de geografie ”TERRA” – București, Etapa județeană/sectoare la Școala Gimnazială Petre Ghelmez.

Rezultatele pentru elevii participanți, după contestații, sunt următoarele.

Rezultatele pentru elevii participanți sunt următoarele.

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Petre Ghelmez”, luni, 11 aprilie, între orele 9.00-16.00.

Punctajul minim necesar pentru calificarea elevilor la etapa națională este de 85 puncte.

Din fiecare județ, respectiv sector al Municipiului București participă la etapa națională primii 5 (cinci) elevi pentru fiecare an de studiu (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a), în ordinea descrescătoare a mediilor (în total 15 elevi). Pentru elevii care au obținut punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul total de elevi.