Condiţii de înscriere


Înscrierile pot continua şi după data de 01 august 2015, pe locurile rămase disponibile.

Ocuparea locurilor libere după etapa de reînscriere se va face astfel:

 • în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mica (copii de 3 ani);
 • în limita locurilor libere și, dacă e cazul, în baza criteriilor generale şi specifice de departajare.

Criteriile generale de departajare:

 • există probleme medicale; va trebui prezentat certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
 • copilul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial (situaţie dovedită pe bază de documente precum certificate de deces sau documente emise de către autorităţile tutelare)
 • copilul este orfan de un părinte (situaţie dovedită pe baza certificatului de deces)
 • frate/soră înmatriculată la unitatea de învăţământ la care se doreşte înscrierea, pe baza adeverinţei eliberate de unitatea şcolară la care este înscris(ă) fratele/sora

Criterii specifice de departajare:

 • părintele/tutorele este unic întreţinător al copilului (familie monoparentală), pe baza hotărârii de divorţ sau a documentelor care atestă că bunicii/alte rude sunt tutorii copilului;
 • domiciliul părinţilor se află în apropierea unităţii şcolare, pe baza copiei după CI sau alt document care atestă domiciliul părinţilor
 • un părinte/bunic al copilului este angajat al instituţiei şcolare, pe baza adeverinţei de salariat eliberată de unitatea angajatoare
 • bunicii locuiesc în circumscripția școlară;
 • copilul frecventează cursurile cluburilor sportive care își desfășoară activitatea în sala de sport a şcolii, pe baza unui document eliberat de către cluburile sportive, care atestă acest lucru.