Documente necesare înscrierii


  1. Cerere-tip înscriere grădiniţă 2015
  2. Copie Certificat naștere copil
  3. Copii acte de identitate părinți
  4. Documente care să justifice încadrarea intr-un criteriu general sau specific (acolo unde e cazul)
  5. Adeverinţă/fişă medicală eliberată de medicul de familie cu vaccinurile şi istoricul medical al copilului