Calendar înscriere


Calendar înscriere pentru anul școlar 2016-2017

CLASA PREGĂTITOARE

I. Pregătirea înscrierii în învățământul primar

22 februarie 2016

  • Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
  • Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți
  • Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor
  • Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ
  • Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

25 februarie 2016– “ Ziua porților deschise ”, orele 17:30-20:30, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

23 februarie – 16 martie 2016

  • Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu împlinesc 6 ani la 31.08.2016
  • Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

II. Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare-Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

22 februarie 2016– Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

29 februarie – 18 martie 2016– Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.

21 martie 2016– Procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala decircumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

22 – 24 martie 2016- Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

25 martie 2016Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

25 – 26 martie 2016- Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

29 martie 2016- Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar Informarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice de către comisia județeană/a municipiului București cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua

30 martie – 8 aprilie 2016-Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

15 aprilie 2016- Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

19 – 22 aprilie 2016- Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Consultați și Condiții de înscriere | Criterii de departajare | Criterii specifice | Evaluare psihosomatică | Înscriere învățământ special |Calendar înscriere | Program și acte | Circumscripție