Condiţii înscriere


CONDIŢII NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

  • Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.
  • Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare (primesc avizul favorabil în urma evaluării psihosomatice de către specialist).
  • Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020 sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.
  • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6, se efectuează sub coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii.