Înscriere învăţământ special


Informaţii invatamant special – Extras din Ordinul MEN nr. 3111/14.02.2014 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2014-2015

Art. 36. – (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

Art. 37. – (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială.

(2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.

(3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte.

(4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.