Calendar, Program şi Acte înscriere


PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Înscrierea copiilor se va face în două etape:

  • Prima etapă – 04 martie – 22 martie 2019
  • A doua etapă – 2 aprilie – 8 aprilie 2019

după următorul program:

  • LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI între orele 8:00 – 18:00.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

  1. Cerere tip, pe care o va completa şi semna părintele sau tutorele legal;
  2. Copie certificat de naștere copil;
  3. Copie acte de identitate părinți;
  4. Avizul primit în urma evaluării psihosomatice (dacă este cazul).

La înscriere este obligatorie prezența părintelui sau tutorele legal. Nu sunt acceptate cererile completate de către alte persoane (bunici, rude etc.).