Mesajul directorului – Mariana Dinu


În primul rând vreau să vă urez un călduros „bun venit” la Școala Gimnazială ”Petre Ghelmez” și să vă multumesc pentru interesul arătat școlii noastre. Fiecare an de școală aduce cu sine momente de neuitat. Se spune că anii de şcoală sunt cei de care ne aducem aminte cu cel mai mare drag peste timp.

Cei ce sunteţi deja în clasele mai mari aveţi ocazia să interacţionaţi cu învățătorii și diriginţii voştri, cu ai voştri colegi şi cu alţi profesori de la noile materii din programă. Veţi adăuga în buchetul vieţii ani extraordinari, plini de evenimente frumoase şi multe descoperiri.

Pentru voi, cei mici, mă bucur să vă spun că aveţi în faţa voastră nouă ani de viaţă, nouă ani de vis, vă veţi face noi prieteni; veţi afla lucruri interesante şi utile. Vă veți cunoaşte doamnele învățătoare – persoanele care vă vor fi aproape în primii ani de școală, ghidându-vă, ajutându-vă şi sfătuindu-vă. Aveţi o mulţime de alte persoane pe care le veţi cunoaşte – cadre didactice, colegi de clasă şi colegi mai mari.

În acest context vă doresc dragi elevi, să vă simţiţi bine în şcoala noastră, să aveţi curajul, perseverenţa şi tenacitatea de a nu ceda greutăţilor, iar reuşita să fie pentru voi sintagma de călăuză în toate situaţiile. Vă îndemn la cea mai frumoasă călătorie pe care o realizează omul – cea a cunoaşterii. ”Cunoaşterea este prin ea însăşi putere” spune o maximă celebră; cunoaşterea are nevoie de curaj, de asumarea limitelor şi de depăşirea acestora. Noi, ca şcoală, dascăli şi elevi, ne-am asumat pe deplin aceste adevăruri pe care le promovăm an de an prin rezultatele elevilor noştri.

Ne dorim ca în acest an școlar parteneriatul școală-familie-comunitate locală să funcționeze pentru a sprijini elevii în lungul drum al formării. Cadrele didactice își cunosc misiunea, aceea de a-i ghida pe elevi pe calea cunoașterii prin organizarea de lecții antrenante, atractive, de a-i consilia în exploatarea propriilor resurse pentru a alege cel mai bun traseu în viață.

Părinții au misiunea de a colabora cu școala, prin participarea la lectoratele cu părinții, prin supravegherea prezenței copiilor la orele de curs, prin monitorizarea comportamentului acestora în afara școlii.

Înainte ca primul clopoţel să se audă în clase în fiece zi de şcoală, doresc să le urez elevilor clasei pregătitoare, bobocilor, cu toata dragostea ”un bun venit în familia noastră!”, iar tuturor elevilor le doresc numai succes, multă sănătate, multă bucurie și putere de muncă.

Doresc în mod cu totul deosebit, să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în bunul mers al acestei instituții:

Mulțumim Primăriei Sectorului 2 care prin grija reprezentanţilor săi a făcut ca an de an școala noastră să îmbrace haine noi, ca elevii să înveţe în săli curate, spații îngrijite și în deplină siguranță.

Mulţumim tuturor celor care au făcut posibilă existența și consolidarea Asociației de Părinți ”În sprijinul Școlii Petre Ghelmez”, prin contribuția lor: d-nului președinte, membrilor fondatori, sponsorilor și în mod special tuturor părinților care se implică voluntar în sprijinirea procesului educațional și în asigurarea unor condiții mai bune elevilor. Mulţumesc pentru toate proiectele iniţiate şi derulate prin asocierea părinţilor.

Mulţumesc întregului personal al şcolii pentru eforturile depuse, precum şi pentru spiritul de iniţiativă, colegialitate şi coeziune, de fapt, pentru munca într-o veritabilă şi performantă echipă.

Fie ca activitatea din şcoala noastră să ne aducă tuturor împliniri personale şi comune, sănătate, forţă şi energie în faţa greutăţilor, speranţă, încredere şi multe bucurii.

Director,

Prof. Mariana Dinu