OPȚIONAL ,,JOC ȘI CREATIVITATE”


Începând cu 1 martie 2017 se va desfășura opționalul gratuit cu titlul ,,Joc și creativitate” în cadrul programului Școală după școală. Motto-ul opționalului este: „Jocul este şi o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăşi viața copilului”. (Mc. Dougall).

Opționalul ,,Joc și creativitate” își propune să dezvolte copiilor imaginația, capacitatea de gândire și inteligența emoțională utilizând jocuri atractive. Jocul este o dimensiune fundamentală omului indiferent de vârstă, căci jocul cultivă imaginația, spiritul de competiție, de prietenie și intrajutorare, dar, fără îndoială și inteligența. Jocul este însăşi esenţa copilăriei.