Accesul persoanelor străine în școală


Accesul persoanelor străine în incinta unităţii de învăţământ se face pe poarta principală a şcolii, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate.

Persoanele responsabile cu securitatea intrării în complexul şcolar –poarta şcolii responsabilă  (agent de paza/ portar/ profesor de serviciu/ elev de serviciu) solicită persoanei vizitatoare actul de identitate şi motivaţia pentru care solicită intrarea în complexul şcolar.

Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor turbulente, a celor care posedă la vedere arme sau obiecte suspecte, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.

Datele persoanei vizitatoare sunt trecute în registrul de evidenţă al vizitelor de la poarta unităţii de învăţământ (în care va fi trecut  numele, seria actului de identitate, motivaţia vizitei şi intervalul orar pentru vizită) şi i se eliberează un ecuson de  vizitator.

Persoana vizitatoare, are obligaţia de a purta la vedere ecusonul, pe întreg intervalul de timp petrecut în incinta unităţii de învăţământ.

La ieşirea din incinta unităţii de învăţământ, portarul solicită returnarea ecusonului de vizitator.

În cazul în care portarul/ profesorii de serviciu  sesizează o  persoană străină suspectă în complexul şcolar, solicită acestuia datele şi explicaţii pentru prezenţa sa în unitatea de învăţământ.

În cazul în care vizitatorii nu au respectat procedura de intrare (a intrat pe poarta principală fără să se legitimeze/ a intrat prin alte zone nepermise – sărirea gardurilor unităţii de învăţământ etc.)  sau motivul declarat al vizitei în complexul şcolar, una din persoanele responsabile ( portar / profesor de serviciu) anunţă direcţiunea şi jandarmeria /poliţia de proximitate cu privire la acest comportament.

Elevii intra in incinta școlii pe bază de cartela magnetica pe usa de intrare 2

Elevii nu au permisiunea de a părăsi spaţiul unităţii de învăţământ pe parcursul programului şcolar doar daca parintele este prezent si solicită acest lucru prin cerere scrisa sau din motive medicale dupa ce profesorul de serviciu a luat legatura telefonic cu parintele elevului .

Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, personalului şi bunurilor aflate în dotarea unităţii de învăţământ, cât şi pentru  preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, activitatea în şcoală este monitorizată permanent de firma de pază.

După finalizarea orelor din programul de lucru şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se încuie de către personalul abilitat, ce verifică în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţa imobilului.

Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în incinta unităţii de învăţământ.

Pe întreaga perioadă a prezenţei elevilor în şcoală, cât şi la activităţile organizate de unităţii de învăţământ, directorul este responsabil de securitatea şi siguranţa elevilor şi a întregului personal.

 

 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 

  • SR EN ISO 9000: 2001 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.
  • SR EN ISO 9001: 2001– Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
  • Ordonanta de urgenta nr. 75/ 12 iulie 2005, privind asigurarea calitatii serviciilor educationale in institutiile de invatamant preuniversitar.
  • Legea nr. 1 / 2011 (Legea educatiei Nationale), cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legii Nr. 35/2007 cu privire la siguranta si securitatea in unitatile de invatamant.
  • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
  • Legea 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
  • Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (O.M.E.C. nr. 4925 / 2005), cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Regulamentul intern al unitatii de invatamant.