SCHEMELE ORARE 2013-2014 – CLASELE PREGĂTITOARE


ARIA CURRICULARA

DISCIPLINA

Plan-cadru conform OMEC nr.3371/

12.03.2013

Pregătiroare A

Pregătiroare B

Pregătiroare

C

TC

CDS

TC

CDS

TC

CDS

I.IMBA SI COMUNICARE

Comunicare în limba română

5

5

5

5

Limba modernă

1

1

1

1

II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Matematică şi exploatarea mediului

3

1

3

1

3

1

3

1

III. Om şi societate

Religie

1

1

1

1

Educatie fizica,sport și sănătate

Educație fizică

2

2

2

2

Muzică și mișcare

2

2

2

2

Arte

Arte vizuale și abilități practice

2

2

2

2

Tehnologii

VI. Consiliere şi orientare

Dezvoltare personală

2

2

2

2

Număr total de ore trunchi comun

19

19

19

19

Curriculum la decizia școlii ( Discipline opţionale )

0-1

Număr minim de ore pe săptămână

19

Număr maxim de ore pe săptămână

20

TOTAL NR. ORE PE SAPTAMANA/CLASĂ

19-20

19

19

19