Criterii de departajare


Criteriile generale de departajare, stabilite în conformitate cu prevederile ORDINULUI M.E.N nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit  sunt următoarele:

  1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului ;
  2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Numarul de TelVerde 0800816021, va funcționa până la data de 04.05.2018.

Consultați și Condiții de înscriere | Criterii de departajare | Criterii specifice | Evaluare psihosomatică | Calendar, Program şi Acte înscriere | Circumscripție | Săli de clasă | Precizări ISMB | Oferta Școlii pentru anul școlar 2017-2018