Mesajul de început de an


Director, Mariana Dinu În primul rând vreau să vă urez un călduros „bun venit” la Școala Gimnazială ”Petre Ghelmez” și să vă multumesc pentru interesul arătat școlii noastre. Iată-ne astăzi în faţa unui nou început. Fiecare an de școală aduce cu sine momente de neuitat. Se spune că anii de scoală sunt cei de care ne aducem aminte cu cel mai mare drag peste timp.

Cei ce sunteţi deja în clasele mai mari veţi avea ocazia să vă reîntâlniţi cu învățătorii și diriginţii voştri, cu ai voştri colegi şi cu alţi profesori de la noile materii din programă. Veţi adăuga în buchetul vieţii un nou an, plin de evenimente frumoase şi multe descoperiri.

Pentru voi, cei mici, astăzi, reprezintă prima zi de școală, prima zi din viața voastră de elev. Aveţi în faţa voastră nouă ani de viaţă, nouă ani de vis, vă veţi face noi prieteni; veţi afla lucruri interesante şi utile. Astăzi vă veți cunoaşte doamnele învățătoare – persoanele care vă vor fi aproape în primii ani de școală, ghidându-vă, ajutându-vă şi sfătuindu-vă. Aveţi o mulţime de alte persoane pe care le veţi cunoaşte – cadre didactice, colegi de clasă şi colegi mai mari.

Sper ca această zi să prefigureze pentru voi un an şcolar cât mai fructuos. Vă aştept cu cele mai bune gânduri de speranţă, preţuire şi îndemn.

În acest context vă doresc dragi elevi, să vă simţiţi bine în şcoala noastră, să aveţi curajul, perseverenţa şi tenacitatea de a nu ceda greutăţilor, iar reuşita să fie pentru voi sintagma de călăuză în toate situaţiile. Vă îndemn la cea mai frumoasă călătorie pe care o realizează omul – cea a cunoaşterii. ”Cunoaşterea este prin ea însăşi putere” spune o maxima celebră; cunoaşterea are nevoie de curaj, de asumarea limitelor şi de depăşirea lor. Noi, ca şcoală, dascăli şi elevi ne-am asumat pe deplin aceste adevăruri pe care le promovăm an de an prin rezultatele elevilor noştri.

Ne dorim ca în acest an școlar parteneriatul școală-familie-comunitate locală să funcționeze pentru a sprijini elevii în lungul drum al formării. Cadrele didactice își cunosc misiunea, aceea de a-i ghida pe elevi pe calea cunoașterii prin organizarea de lecții antrenante, atractive, de a-i consilia în exploatarea propriilor resurse pentru a alege cel mai bun traseu în viață.

Părinții au misiunea de a colabora cu școala, prin participarea la lectoratele cu părinții, prin supravegherea prezenței copiilor la orele de curs, prin monitorizarea comportamentului acestora în afara școlii.

Inainte ca primul clopotel să-i cheme în sălile de clasă, doresc să le urez elevilor clasei pregătitoare, bobocilor, cu toata dragostea ”un bun venit în familia noastră!”, iar tuturor elevilor le doresc numai succes în acest an școlar, multă sănătate, multă bucurie și putere de muncă.

Doresc în mod cu totul deosebit, să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în bunul mers al acestei instituții :

Mulțumim d-nului Primar Neculai Onțanu care prin grija domniei sale, școala noastră, la fiecare început de an școlar îmbracă o haină nouă, elevii învaţă în săli curate, spații îngrijite și în deplină siguranță.

Mulţumim tuturor celor care au făcut posibilă existența și consolidarea Asociației de Părinți ”În sprijinul Școlii Petre Ghelmez”, prin contribuția lor: d-nului președinte, membrilor fondatori, sponsorilor și în mod special tuturor părinților care se implică voluntar în sprijinirea procesului educațional și în asigurarea unor condiții mai bune elevilor. Mulţumesc pentru toate proiectele iniţiate şi derulate de asociația părinţilor.

Mulţumesc întregului personal al şcolii pentru eforturile depuse, precum şi pentru spiritul de iniţiativă, colegialitate şi coeziune, de fapt, pentru munca într-o veritabilă şi performantă echipă.

Fie ca acest an şcolar să ne aducă tuturor împliniri personale şi comune, sănătate, forţă şi energie în faţa greutăţilor, speranţă, încredere şi multe bucurii.

Vă doresc să aveţi parte de un an şcolar rodnic, plin de realizări materiale şi spirituale, cu sănătate şi putere de muncă.

Director,

Prof. Mariana Dinu